Velkommen til VELKON 2014, Velferdsteknologikonferansen! Da endelig, så lanserer vi VELKON 2014, på nye hjemmesider, og med friskt mot!